dyreneihakkebakkeskoven danskplakatDyrene i Hakkebakkeskoven

Den 3., 4. og 5. novemer kl. 15.45 - 16.50
Den 9. januar kl. 9.30 - 10.35


Resumé
Den musikalske klatremus og den forsigtige Morten Skovmus, bor sammen med alle deres dyrevenner i skoven. Men den snu Mikkel Ræv er i skoven, og han er kendt for at vil spise de små dyr i skoven. Morten Skovmus vil lave nye regler, hvordan dyrene kan leve sammen uden at blive spist.
Norge 2016

Hold 1: 0. klasse • 1. klasse • 2. klasse