Hvert år i august bliver filmklubbens program uddelt på skolerne. Alle børn og unge fra 0. - 10. klasse kan blive medlem af Kolding Børne- og Ungdomsfilmklub.
Når programmerne er delt ud, kan der købes medlemsskab af filmklubben på www.billetten.dk mod betaling af gebyr. Ved køb på www.billetten.dk tillægges desuden porto pr. medlemskort.